Pashchim Champaran > Panchayati Raj
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICED.P.R.ORAM SHANKAR
CLERKCLERKDEEPAK KUMAR PATEL
CLERKCLERKROHIT KUMAR
CLERKHEAD CLERKABDUL WAHID
DRIVERDRIVERNARESH PRASAD
PANACHAYATY RAJBPRO BAGAHA-2SRI NARAYAN TRIPATHI
PANCHAYAT SECYPANCHAYAT SECYKAILASH PANDEY
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKDAROGA SAH
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKHARINAAM PRASAD YADAV
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKHARSHWAR PRASAD YADAV
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKPARASNATH TIWARI
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKRAJENDRA BAITHA
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKSHIV SHANKAR PANDEY
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY