Year - 2018
SHEIKHPURA > NAGAR PARISHAD
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
NAGAR PARISHAD SHEIKHPURACLERKCLERKMD. GHULAM SHARFUDDIN KHAN
NAGAR PANCHAYAT , BARBIGHAEO NP BARBIGHAEXECUTIVE OFFICERDINESH KR. SINHA
NAGAR PARISHAD SHEIKHPURAEXECUTIVE OFFICEREXECUTIVE OFFICERSUNIL KUMAR
NAGAR PARISHAD SHEIKHPURAHEAD CLERKHEAD CLERKVICKY ANAND SHARMA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY