Year - 2018
BHOJPUR > PANCHAYATI RAJ
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
CIRCLE OFFICE, PIROBIHAR REVENUE SERVICE CIRCLE OFFICERJAY PRAKASH MISHRA
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SANDESHBLOCK DEVELOPMENT OFFICERBLOCK DEVELOPMENT OFFICERVINAY MOHAN JHA
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, ARABLOCK PANCHAYATI RAJ OFFICERBLOCK PANCHAYATI RAJ OFFICERRANDHIR KUMAR
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SANDESHBLOCK PANCHAYTI RAJ OFFICERBLOCK PANCHAYTI RAJ OFFICERRAJESH KUMAR GUPTA
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, UDWANTNAGARBLOCK PANCHYAT RAJ OFFICERBLOCK PANCHYAT RAJ OFFICERCHANDRAMOHAN
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SAHAR BPROBPROBIRENDRA CHAUDHARY
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, KOILWARBPROBPROSUNIL KUMAR
DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICE BHOJPUR, ARACLERKCLERKSRI PREM NARAYAN RAI
DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICE BHOJPUR, ARALDCLDCSRI KIRSHNENDRA PRATAP
DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICE BHOJPUR, ARALDCLDCSRI AMIT KUMAR
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, AGIAONPANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVBIRENDRA PRASAD SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SAHAR PANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVSHEOVACHAN SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, AGIAONPANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVSHIVJI PRASAD SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, AGIAONPANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVYOGENDRA SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, BARAHARAPANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKCHANDESHWAR UPADHEYA
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, BARAHARAPANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKDEVLOCHAN SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, BARAHARAPANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKRAJISHOR SINGH-2
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, BARAHARAPANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKRAJKISHR SINGH-1
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SHAHPURPANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKSRI AWDHESH PRASAD
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SHAHPURPANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKSRI LAXMAN SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SANDESHPANCHAYT SEVAKPANCHAYT SEVAKKANHAIYA RAM
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SANDESHPANCHAYT SEVAKPANCHAYT SEVAKNARENDRA SHARMA
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, SANDESHPANCHAYT SEVAKPANCHAYT SEVAKPRASHURAM SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, TARARIPANCHYAT SECRETARYPANCHYAT SECRETARYSRI CHANDRABHUSHAN SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, TARARIPANCHYAT SECRETARYPANCHYAT SECRETARYSRI KAMESHWAR SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, TARARIPANCHYAT SECRETARYPANCHYAT SECRETARYSRI RAJ KISHOR PANDEY
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, TARARIPANCHYAT SECRETARYPANCHYAT SECRETARYSRI SURENDRA RAI
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, UDWANTNAGARPANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKJAIRAM THAKUR
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, UDWANTNAGARPANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKKAUSHAL KUMAR PANDAY
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, UDWANTNAGARPANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKSIYARAM RAY
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, UDWANTNAGARPANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKUTAM SINGH
BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, TARARIVLWVLWSRI MANGAL SINGH
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY