Year - 2019
HOME DEPARTMENT > KISHANGANJ
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEF.M. AMIT KUMAR
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEF.M.BHIM KUMAR CHAUDHARY
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEF.M. BHIM KUMAR PANDIT
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEF.M.PANKAJ KUMAR
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEF.M.RAMESH KUMAR
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEF.M. VINAY KUMAR
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEF.S.O. MANORANJAN KUMAR CHOUDHARY
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEH.D. ABHAY KUMAR SINGH
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICEH.F.M. SHIVMUNI PRASAD
FIRE STATION KISHANGANJBIHAR FIRE SERVICES.O.SHRAWAN KUMAR
BHG KISHANGANJBIHAR HOME GUARDHAVILDARRAM PUKAR YADAV
BHG KISHANGANJBIHAR HOME GUARDINSPECTORNEYAZ AHMAD
DISTRICT JAIL, KISHANGANJBIHAR JAIL SERVICEPROBATION OFFICER,KISHANGANJKUMAR ABHINAV
DISTRICT JAIL, KISHANGANJBIHAR JAIL SERVICEPROBATION OFFICER,KISHANGANJRAM PRAVESH ROY
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIAJAY KUMAR GUPTA
S.P. OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIARJUN MANDAL
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIBHUSHAN SINGH
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIBINOD KUMAR
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIDINESH KUMAR
S.P. OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIDINESH SINGH
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIGOPAL JEE DUBEY
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIINDRAMANI MAHTO
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIJAINANDAN RAM
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASILALBABU SINGH
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIMADAN JHA
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIMD MAJAHRUL HAQE
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIMOHAN MANJHI
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASINATHUNI THAKUR
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIPRAM NARAYAN SINGH
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIRAJKUMAR RAM
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIRANJAN SHARMA
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASIRUDRADEV KUMAR THAKUR
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASISANJAY KUMAR YADAV
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASISHIVSHANKAR PANDIT
S-P- OFFICE KISHANGANJBIHAR POLICEASISHYAMRUP SINGH YADAV
12345678910...
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY